Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Dane kontaktowe:

Bartosz Rogowski

tel: +48 504 674 572

bartosz.rogowski@sp12.bialystok.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony