„Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III

Przedmiot zamówienia „Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 08/EFS/2017
Termin składania ofert 2017-11-27
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Ewa Krajewska; 602 320 311