Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 11 wyników ze wszystkich kategorii.

Sukcesywna dostawa artykułówspożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-07-08

Gabinety stomatologiczne

Data utworzenia: 2019-09-24

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-09-27

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku części V i VII

Data utworzenia: 2019-06-19

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-06-27

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-05-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-06-07

Przetarg na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - PAKIET nr I i PAKIET nr II

Data utworzenia: 2018-08-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2018-08-27

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-06-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2018-06-19

„Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III

Data utworzenia: 2017-11-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-27

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku „Radio TV i My”

Data utworzenia: 2017-11-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-16

Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12

Data utworzenia: 2017-11-03

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-13

ZAPYTANIE OFERTOWE „Akademia Pomysłów BUILD-UP”

Data utworzenia: 2017-10-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-10-20

Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12 w ramach projektu „Akademia Pomysłów BUILD-UP”

Data utworzenia: 2017-10-23

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2017-10-20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony