„Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III

Przedmiot zamówienia
„Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
08/EFS/2017
Termin składania ofert
2017-11-27
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Ewa Krajewska; 602 320 311