Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

„Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III

Przedmiot zamówienia „Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część III
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 08/EFS/2017
Termin składania ofert 2017-11-27
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Ewa Krajewska; 602 320 311

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony