Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Gabinety stomatologiczne

Przedmiot zamówienia Gabinety stomatologiczne
Typ zamówienia Usługi społeczne
Nr zamówienia 26.5.2019
Termin składania ofert 2019-09-27
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Monika Kucharczyk, +48 535 100 234

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony