Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku „Radio TV i My”

Przedmiot zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku „Radio TV i My”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 07/EFS/2017
Termin składania ofert 2017-11-16
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Ewa Krajewska; 602 320 311