Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12

Przedmiot zamówienia
Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
06/EFS/2017
Termin składania ofert
2017-11-13
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Ewa Krajewska; 602 320 311