Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12

Przedmiot zamówienia Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 06/EFS/2017
Termin składania ofert 2017-11-13
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Ewa Krajewska; 602 320 311