Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12 w ramach projektu „Akademia Pomysłów BUILD-UP”

Przedmiot zamówienia
Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12 w ramach projektu „Akademia Pomysłów BUILD-UP”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
04/EFS/2017
Termin składania ofert
2017-10-20
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Anna Satuła