Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla SP12 w Białymstoku” w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości"

Przedmiot zamówienia Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla SP12 w Białymstoku” w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości"
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia 1
Termin składania ofert 2021-12-06
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Monika Kucharczyk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony