Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia 2021BZP 00092260_01
Termin składania ofert 2021-07-01
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Monika Kucharczyk 535 100 234;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony