Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia 571312-N-2018
Termin składania ofert 2018-06-19
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Monika Kucharczyk 535 100 234, Grażyna Kuczyńska 85 679 38 80 w. 216

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony