Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Zaprojektowanie i wykonanie mini miasteczka rowerowego, gier podwórkowych i gier korytarzowych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie mini miasteczka rowerowego, gier podwórkowych i gier korytarzowych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia 26.1.1.2021
Termin składania ofert 2021-06-28
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Monika Kucharczyk 535 100 234;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony