Zarządzenie 1/129/2016

Zarządzenie nr 1/129/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Programu profilaktyki- Chronimy dzieci