Zarządzenie 7/2014

Zarządzenie 7/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych