Zarządzenie 9/2015

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w BIałymstoku z dnia 01.12.2015 r.

w sprawie wzmocnienia warunków bezpieczeństwa