Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Dyrektor

Dyrektor szkoły:

mgr Anna Satuła

tel: +48 535 100 232

sp12@um-bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony